Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

Évértékelő 2015


Pár nap s magunk mögött tudjuk a 2015-ös esztendőt. A következőt ugyanolyan reményekkel várjuk, mint tettük azt egy éve, két éve, meg azelőtt, amikor a sorra leköszönő éveket s az újak eljövetelét jelezték a pezsgősüvegek, a tűzijátékok….Megannyi örömön és bánaton vagyunk túl – s hiszem, hogy az előbbiből jóval több jutott osztályrészül mindenkinek.
Dolgos, küzdelmes volt az idei is, egyénileg és közösségi tekintetben egyaránt. Visszatekintve az óévre, azt hiszem, nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a panaszkodás, a sorsunk feletti kesergés helyett bánáti módra, változatlanul megfogtuk a munka végét, egy emberként belevetettük magunkat a teendőkbe, ki-ki lehetőségei szerint kivette részét a feladatokból, majd együtt örültünk a sikernek.
Jól emlékszem arra az időre, amikor megalakult a VMSZ törökkanizsai szervezete. Akkor, nyolc évvel ezelőtt, sokan úgy gondolták, hogy ennek a közösségnek esélye sincs már a megmaradásra, és bőszen megkongatták azt a bizonyos vészharangot.
S lám, ma ott tartunk, hogy egy olyan törekvő közösség vagyunk, amely hallatja hangját, s a sok nehézség ellenére olyan példaértékű eredményeket tud felmutatni, mint amilyenek a civil és a művelődési élet újraélesztése (különösen a falvakban), vagy a Trianon időszakát követő legnagyobb magyar vonatkozású beruházás, a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székházának felújítása. Az oktatás terén ugyanígy beszélhetünk jelentős előrelépésekről, ahogyan az egyházi létesítmények javítása terén, meg a magyar közösség tájékoztatását illetően is. Nem szabad megfeledkeznünk a november óta működő falugondnoki – és peremvidéki szolgálatról, ami Törökkanizsa vonatkozásában azért megkerülhetetlen, mert a község lakosságát, elsősorban a falvakban, az elöregedés jellemzi, s működése óriási segítség az idősek számára.
Az ittmaradás és a szülőföldön való boldogulás csakis kiszámítható, ütőképes gazdasági feltételek mellett képzelhető el – ezt mindannyian tudjuk. Ezért az idei év kivételes pillanataként, eseményeként tekintek arra, hogy többéves előkészítő munka, egyeztetés és az anyaország hathatós támogatása mellett megszületett a VMSZ Gazdaságfejlesztési Stratégiája – egy olyan támogatási rendszer, amely véleményem szerint biztosítani fogja az itthonmaradás és a fejlődés feltételeit, sőt, az a meggyőződésem, hogy olyan folyamatokat indít el, amelyek nyomán az elmúlt években külföldre költözött polgárok nagy része vissza fog jönni, többek között Törökkanizsára is.
Sokszor, sok helyen, sokaktól halljuk, hogy minden közösség, település a maga módján más és más, hogy az egyikre nem vonatkoznak azok a gondok, amelyek a másik vonatkozásában fellelhetők. Nekem viszont az a tapasztalatom, hogy bizony ugyanazok a problémák jelentkeznek Törökkanizsán, Firigyházán, Oroszlámoson vagy Szerbkeresztúron. Ám a gondokon túl olyan értékes, következetes és fáradhatatlan embereket is találok ott (és szerte Vajdaságban) akiknek a kezében összpontosulnak mindazok a feladatok, elképzelések, amelyek folyamatosan előreviszik saját közösségüket.
A 2016-os év küszöbén, olyan emberként, aki hisz a közösség erejében, a csapatmunkában és a bizalomban, meggyőződésem, hogy egy erős, elveihez és célkitűzéseihez ragaszkodó, a magyarság érdekeiért küzdő VMSZ-szel és azokkal a programokkal, amelyeket az anyaország is támogat, meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, amelyek a gazdaság, a mezőgazdaság, a vállalkozói szféra fejlődését, s ezzel az életminőség javulását hozzák magukkal, s amelyek, én úgy hiszem, egy nagy igent jelentenek a vajdasági otthon, a szülőföld s a mi Törökkanizsánk mellett.
E hitben kívánok minden kedves Olvasónak boldog, békés karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt!

// Törökkanizsa az én városom - 2015 december 23.