Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

Számtalan beruházás a 2015-ös évben


Községünk polgármesterét, Dragan Babićot az óév végén a már megkezdett illetve határidőn belül megvalósuló projektumokról, pályázatokról, fejlesztésekről kérdeztük.
Községünk elnöke elmondta, hogy Törökkanizsa vonatkozásában a szennyvízhálózat kiépítésére nagyberuházásként kell tekintenünk, amely minden jel szerint 2016 májusáig teljesen elkészül – köszönve mindenekelőtt a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnak, mellyel községünk nemrégiben 300 millió dináros támogatási szerződést írt alá.
– Egyéb beruházásokra, ugyancsak a tartományi szervek támogatása mellett, még 300 millió dinárt sikerült biztosítani, melyeket közművesítési pályázatokra fordítottunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a mezőgazdasági infrastuktúra fejlesztésére: a csatornarendszerre, amely Vajdaságban az egyik legkorszerűbb, illetve a mezei utak javítására – több mint hét kilóméter hosszúságban. Figyelmet szenteltünk a helyi úthálózatnak, melynek javítására kb. 55 millió dinárt költöttünk. Jelentős pénzeszközöket juttattunk továbbá az oktatási intézmények munkafeltételeinek támogatására meg a vízvezetékhálózatra is.
Az idei, szerény költségvetésből nagyobb pénzeszközöket használtunk fel szociális célokra, támogatásokra: ösztöndíjat kaptak a középiskolások, utiköltség- és elhelyezési költségtérítésben részesültek a ingázó, illetve diákotthonokban lakó tanulók, akik a szociális támogatási rendszer kedvezményezettjei, egyszeri segély formájában pedig az újszülötteket is megajándékoztuk.
A nehéz általános gazdasági helyzet ellenére, mint Dragan Babić elmondta, a költségvetés stabil és számottevő bel- és külföldi eszközforrásokkal rendelkezik. A szerbiai támogatások közül a tartományi források a legnagyobbak, amelyek a teljes összeg 90 %-át teszik ki. Ugyancsak kiemelkedő helyen állnak a nemzetközi IPA projektumok révén kapott pénzeszközök. Az elmúlt néhány esztendőben tízegynéhány projektum készült el, vagy készül jelenleg, főként a szomszédos Magyarország községeinek közreműködésével.
Ilyen beruházások például a kerékpárút szakaszos kiépítése, amely összeköt bennünket Magyarországgal, az energiahatékonyság növelésére vonatkozó pályázat, a vízgazdálkodási projektumok s egyéb más pályázatok, amelyek mindkét ország lakossága számára fontosak – mondta Dragan Babić.
Elvárásai szerint a 2016-os községi költségvetést alaposan kidolgozzák-előkészítik, amelyben elsőbbséget kellene élveznie az infrastruktúra minőségi növelésének, a mezőgazdaság és a magánvállalkozások fejlesztésének, figyelni kell a fiatalokra, az iskoláztatás szintjének javítására s számos tényezőre, amelyek községünk polgárainak életét jobbá teszik.
– A Törökkanizsai Hírmondó első, karácsonyi számában szeretnék Törökkanizsa, Firigyháza, Oroszlámos, Majdány, Rábé, Sziget, Podlokány, Szerbkeresztúr és Gyála minden polgárának áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni.

// Törökkanizsa az én városom - 2015 december 23.