Törökkanizsa

az én városom

2024. július 12.
Izabella napja van.

A KISEBBSÉGI AKCIÓTERVRŐL


A VMSZ Szerbia euroatlanti integrációjának híve. Az egyetlen szerbiai pártként, amely az Európai Néppárt társult tagja, arra törekszünk, hogy a magyar közösség, Vajdaság Autonóm Tartomány és az ország érdekeit képviseljük, lobbizzunk érdekükben az európai intézmények, döntéshozók és fórumok előtt.Községeink és városaink lehetőséget kaptak arra, hogy aktívabban vegyenek részt határon átnyúló együttműködési programokban, hiszen a VMSZ többéves törekvéseinek eredményeképpen a Parlament becikkelyezte a Madridi Egyezményt. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél több önkormányzatunk vegyen részt Európai Területi Társulás (EGTC) munkájában és határon átnyúló együttműködési megállapodások megkötésével mélyítse el a jószomszédi, gazdasági és kulturális együttműködést.

Az EU tagság felé vezető csatlakozási tárgyalásokon számos ország túl van, Szerbia esetében fogalmazódott meg első ízben azonban az az elvárás, hogy egy külön akciótervet fogadjon el a nemzeti kisebbségek jogainak előmozdítása vonatkozásában. Ezért ennek precedens értéke van.
Március 3-án, utolsó ülésén az aktuális összetételű, immár ügyvezető Kormány elfogadta a külön Kisebbségi Akciótervet. Nagyon fontos, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány és a nemzeti tanácsok képviselői is aktívan részt vettek a szöveg kidolgozásában. Az is lényeges, hogy az MNT szakértők, politikai pártok képviselőinek részvételével két körben közvitát tartott a dokumentumról. Olyan szöveg született meg, amely hosszú távon, a csatlakozás napjáig, előírja, mit kell Szerbiának tennie nemzeti kisebbségi ügyben. Feladatokat, határidőket tartalmaz. Az akcióterv például biztos alapja annak, hogy változás álljon be a részarányos foglalkoztatás terén. Meghatározza, hogyan kell véghez vinni a teendőket. Lesz egy pontos nyilvántartásunk arra vonatkozóan, hogy a magyar kisebbség tagjai milyen arányban vannak jelen a közszférában. Mostantól intézkedéseket lehet foganatosítani, a pozitív diszkriminációt tartalmazó lépések ideje következik.
Olyan új lehetőségek kínálkoznak a vajdasági magyarság számára, amelyek garantálják a kisebbségekre vonatkozó jogszabályok hatékonyabb végrehajtását és számonkérhetőségét.
És nem mellékes az sem, hogy a VMSZ részarányos foglalkoztatásra vonatkozó törekvései az elmúlt időszakban meghozták konkrét eredményeiket: A tartományi és önkormányzati foglalkoztatottakról szóló törvényre, A közszférában dolgozók nyilvántartásáról szóló törvényre, A közjegyzőségről szóló törvényre, A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvényre és a Rendőrségi törvényre vonatkozóan elfogadott módosítási indítványaink biztosították, hogy a munkahelylétesítés folyamatában figyelembe kell venni a lakosság nemzeti összetételét, a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletét, valamint a hivatalos használatban levő nyelvek ismeretét.
A csonka mandátumunk vágén elértük, hogy Szerbiában első alkalommal rendelkezik törvény arról, hogy amennyiben egy kisebbségi és egy többséghez tartozó jelölt azonos képesítéssel rendelkezik, akkor az előbbivel kell munkaviszonyt létesíteni, ami nélkül nem beszélhetünk teljes egyenrangúságról.
A közösség támogatásával, a VMSZ a következő négy évben lehetőséget szerez többek között arra, hogy olyan törvények megalkotását érje el, amelyek helyi, tartományi és országos szinten, a teljes közszférára vonatkozóan biztosítják a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulását és olyan megoldásokat kezdeményezzen, amelyek biztonságos és demokratikus környezetet teremtenek mindenki számára.

Kovács Elvira

// Törökkanizsa az én városom - 2016 május 18.