Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

Augusztus – Kisasszony hava Nyárutó – Új kenyér hava – Aranyasszony (Bőség) hava

Ez a neve maradt meg még a Julius Caesar-féle naptárreform után is. Amikor azonban Augustus császárnak Krisztus előtt 7-ben az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb naptárrendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta: miután életének legtöbb szerencsés eseménye ebben a hónapban játszódott le, azért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot.

Az “augustus” szó voltaképpen az ” augur” -ra megy vissza, vagyis a madárjósra (” avi-ger” ), akinek jóslata szerencsét jelent. Célzással a császár példátlanul szerencsés pályafutására, a szenátus ” a legszerencsésebb” (augustus) jelzőt találta a legmegfelelőbbnek. Ettől fogva csakugyan ezt a nevet használta Gaius Octavianus Julius Caesar. S ugyanúgy, ahogy Caesar nevéből általában rangjelzés lett ” Kaiser”, ” császár” és ” cár” formában, ugyanúgy lett az Augustus nevéből is rangjelzés: ettől fogva minden uralkodó a “sérthetetlen császári felség” jelzőjéül használta az ” Augustus” nevet, a császárnék pedig az ” Augusta” nevet kezdték viselni. A név maga mégis az “augusztus” hónapnév formájában maradt meg leginkább elevenen az emberek nyelvhasználatában. A 18. századi nyelvújítók szerint az augusztus: hévenes. A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi.

Népi megfigyelések:
– ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen
– ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban
– az idő Bertalan napján (augusztus 24-én), olyan lesz az ősz

Jeles napok augusztusban:
Vasas Szent Péter napja (augusztus 1.)
Lőrinc napja (augusztus 10.)
Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.)

// Törökkanizsa az én városom - 2016 július 31.