Törökkanizsa

az én városom

2024. július 12.
Izabella napja van.

Az aracsi Pusztatemplom emléknapja

Az ünnepséget a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében tartottak meg, amelyre Vajdaság minden tájáról jöttek a zarándokok, de látogatók érkeztek az anyaországból és Romániából is.

Mellár József törökbecsei esperesplébános celebrálta az ünnepi szentmisét Csápek József magyarkanizsai állandó diakónus közreműködésével, majd a szentmisét követően Orosz Attila református esperes is szólt az egybegyűltekhez.

Vajda János, a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság elnöke köszöntötte az emlékező közösséget, s némi megelégedéssel szólt arról, hogy mostanság mindinkább a szakemberek törődését látja, hiszen több alkalommal is folytak a restaurálási munkálatok, legutóbb a torony rekonstruálásán fáradoztak.

Az emlékünnepen Hajnal Jenő, az MNT elnöke mondott ünnepi beszédet, aki éppen a torony kapcsán fejtette ki: az mutatja, hogy „a magyar élet itt ősibb, mint máshol talán, ahol épségben maradtak kastélyok, várak köszöntik a turistákat”.

– A történelem sokszor kegyetlenül változó sodrában népek, emberi közösségek tűntek el, kultúrák süllyedtek a feledés soha fel nem táruló mélységébe, de vannak megmaradó népek, és vannak e népeknek ma is itt ünneplő utódaik, akik erős akarattal őrzik kultúrájukat, nyelvüket, nemzeti tudatukat.

Átnyúlva országok, kontinensek fölött üzennek egymásnak, értéket alkotnak, hasznossá válnak, és megpróbálnak szépen élni, amíg lehet, s amíg érdemes.

Éppen ezért hiszem, hogy a nyelvében, kultúrájában és nemzeti tudatában megkapaszkodni igyekvő délvidéki/vajdasági magyarság is minden pillanatnyi megpróbáltatása ellenére a megmaradó közösségek közé fog tartozni, és azt is tudom, hogy az itt megjelentek ezért mindent meg is fognak tenni – mondta a többi között ünnepi köszöntőjében Hajnal Jenő.

Dr. Vancsura István, Torda egyik testvértelepülésének, Tiszaalpárnak a polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket, aki felvetette a kérdést, vajon lehetne-e még többet tenni a Pusztatemplom megmaradásáért, szerinte jobban oda kellene figyelni, hogy leállítsuk a templom további romosodását.

Mint minden évben, ezúttal is volt egy szerény, de tartalmas művelődési műsor, amelynek keretében felléptek a tiszaalpári Népdalkör tagjai, továbbá Nagy Szabina és Nyerges Ármin egy-egy dallal kedveskedtek a közönségnek.

Forrás: VajdaságMA – Kónya-Kovács Otília

// Törökkanizsa az én városom - 2016 augusztus 1.