Törökkanizsa

az én városom

2024. július 12.
Izabella napja van.

AZ EGYÉNÉRT ÉS A KÖZÖSSÉGÉRT – FELELŐSSÉGGEL, KITARTÁSSAL


Beszélgetés Orosz Urbán Csillával, Törökkanizsa Helyi Közösség Tanácsának elnökasszonyával
Törökkanizsa Helyi Közösség elnökasszonyaként e Tisza-parti község teljes lakosságának több mint felének igényeit, elvárásait, panaszait kell beépíteni a tervekbe, reagálni s megoldani megannyit… E tisztséget a Helyi Közösség új összetételű tanácsának megalakulása után vettem át 2013 őszétől, s a tagokkal együtt jómagam is bármiféle anyagi juttatás nélkül, volontőr alapon végezzük a ránk háruló teendőket s igyekszünk a polgárok segítségére lenni.
Tanúi vagyunk annak, hogy a helyi közösségek hatásköreit az elmúlt időszakban folyamatosan mindinkább csökkentik – amelynek anyagi vetületei is vannak – ezért mindennapi gondokkal kell megküzdenünk.
Ennek ellenére tavaly komoly beruházások kezdődtek el Törökkanizsán és a helyi közösségünk hatáskörébe tartozó településen, Firigyházán. Közművesítési fejlesztésekről van szó, amelyek történelmi jelentőségűek, s amelyek az Önkormányzat vezetőségének rátermettségét bizonyítják. Emellett fontos beruházások történtek az oktatási intézmények felújításánál, valamint az egyházi létesítményeknél is. Az előző esztendőben sikerült elvégezni a törökkanizsai Szent György Római Katolikus templom szigetelési munkálatait, melyek összértéke közel tízezer eurót tesz ki.
Fontos mozzanatként emelném ki, hogy a médiaprivatizációs törvény negatív hatásainak ellensúlyozásaként új alapokra helyeződött a magyar nyelvű tájékoztatás: közösségünkben új lap, s különböző honlapok is indultak.
A mögöttünk álló esztendőben olyan jelentős, a további fejlesztések feltételeit megalapozó dokumentumok kidolgozása kezdődött meg, mint az állami védelem alatt álló törökkanizsai park valamint a piactér Részletes Rendezési Tervének kidolgozása, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeni befektetésekhez, ugyanis nélkülük semmilyen nagyobb beruházás nem eszközölhető.
Idén folytatjuk a Helyi Közösség épületének valamint a helyi közösséghez tartozó Szövetkezeti Otthon felújítását. Terveink közül csak néhányat szeretnék megemíteni: régóta tervezett beruházásként a tavasz folyamán Koča Kolar utca új járdát kap – ez ugyanis Törökkanizsa egyetlen utcája, ahol nem beton, hanem csak téglajárdán közlekedhetnek az arrajárók – emellett a törökkanizsai temetőkben nagyobb szakaszokon járdákat építünk, és megújulnak a játszóterek is.
Nagyon jó együttműködésünk van a civil szféra képviselőivel: a Törökkanizsáért Egyesülettel közösen bonyolítottuk le például a közmunkaprogramot, mely a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság támogatásával valósulhatott meg. Keretében több személyt foglalkoztathattunk, és tisztántarthattuk, ápolhattuk a közterületeket, a parkot és a Tisza-partot, továbbá meg tudtuk oldani az idős személyekről való gondoskodást.
A közmunkaprogramban való részvételre ismét benyújtottuk pályázatunkat, s reméljük, hogy e pénzeszközök felhasználásával újra meg tudjuk könnyíteni községünk idős lakóinak, mintegy 80 személynek a mindennapjait.
Sajnos, Törökkanizsát is azon vajdasági községek között tartják számon, ahol magas az idősek száma, így nekik megkülönböztetett figyelmet szentelünk. A falugondnoki hálózat életrehívásával, amely a CMH iroda és a Caritas közös projektjeként valósul meg, kaptunk egy munkatársat és egy gépjárművet. Falugondnokunk, a törökkanizsai Bunford Endre jelenleg 40 rászoruló számára könnyíti meg a bevásárlást, gyógyszerek beszerzését, ügyintézést, vagy éppen az orvosi vizsgálatokra való utazást – amelyre az eddigi tapasztalatok alapján a leginkább szükség van, különösen a községhez tartozó falvak lakói részéről. Szeretnénk felkérni mindazokat, akik tudnak olyan idős személyről, aki rászorulna a falugondnoki szolgálat segítségére, jelentkezzen a 065/9670042 telefonszámon.
Három gyermek édesanyja vagyok, közülük kettő már nagykorú, egy pedig alsós, tehát a közügyeken túl személyes tapasztalaim is vannak a gondok, nehézségek felvállalásában s leküzdésében, melyek a nagycsaládosokat, az ifjúságot vagy a kisgyermekes családokat érintik. Ennek tükrében úgy érzem, hogy kis, de mégis fontos dolgokban tudok segíteni az embereknek – természetesen nem egyedül, hanem munkatársaimmal karöltve, egy csapatként. Célunk a kezdetektől közös: egy élhetőbb Törökkanizsa mindannyiunk számára.

M.K.E.

// Törökkanizsa az én városom - 2016 május 18.