Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

December 4. – Szent Borbála napja

Borbála napja Szent Borbála emlékünnepe, aki Kisázsiában élt. Keresztény hitéért megkínozták, majd lefejezték. A bányászok, a tüzérek, hegymászók, harangöntők, erődök, várak, építőmesterek és kőművesek védőszentje. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok pártfogójának tekintették.

A Borbála-nap hiedelmei és szokásai hasonlóak a Luca napéhoz, de a magyar nyelvterületeken csak szórványosan terjedtek el. Jellemzőek ezen a napon a munkatilalmak.

Nem szabad fonni, pl. a Muravidéken azért nem nyúlnak rokkához, mert Borbála bedobná az ablakon az orsót, a fonál pedig kóccá válna. Nem szabad varrni, akárcsak Lucakor, mert bevarrnák a tyúkok fenekét. Söpörni sem szabad, mert elsöpörnék a szerencsét. Akárcsak az egész téli ünnepkörben, Borbála-napkor sem hoz szerencsét a házra a női látogató.

A boszorkányok rontása miatt tilos ezen a napon ruhadarabot kint hagyni. Az ajándékozás, kölcsön is elvinné a szerencsét a házból. Vannak viszont ezen a napon javasolt tevékenységek, így Göcsejben a tollfosztás, egyes baranyai falvakban pedig a borfejtés.

A fiúk Borbála-napkor is jártak kotyolni. Mondókájukban keveredett a lucázó, a farsangköszöntő és a regölés szövegtöredékei, melynek végeztével a következő felkiáltással guggoltak le: “Igy üjje meg a kentek kotlósa a tojást!”
Borbála-napkor vagy Luca-napkor csíráztattak búzát, amely karácsonyra kizöldülve a következő év termésére jósolt.

A Borbála-naphoz kötődő hagyományok közül legismertebb a Borbála-ág. A szokást nyilvánvalóan ihlette a szent legendájának az a mozzanata, hogy a megkínzott szűz fejére Krisztus a paradicsom virágaiból koszorút helyez, mire az összes sebe meggyógyult. Ez egyúttal Borbálának menyasszonyi koszorúja is, vagyis az örök vőlegényével, Krisztussal való misztikus egyesülésének szimbóluma.

Néhol szokásban volt, hogy Borbála estéjén 13 ház szegletéről meszet, vakolatot vakartak, s a vakarékot a tyúkok közé dobták, hogy annyi tojást tojjanak a tyúkok, ahány porszem hullott közéjük a vakarékból. A lányok mandulaágat vágtak, s azt vízbe tették, de a néphit szerint csak annak a lánynak az ága virágzott ki, aki szűz volt.

// Törökkanizsa az én városom - 2016 december 3.