Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

December 6. – Szent Miklós napja

Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. Már a VI. században a nyugati és a keleti egyház kedvelt szentje. A pékek, gabonakereskedők, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok, eladólányok, polgárvárosok, polgárok patrónusaként tisztelték. Emlékét helynevek, templomok, személy- és családnevek őrzik. Egyik legendája szerint Miklós püspök az ablakon át aranyrögöket dobott be egy elszegényedett nemesember három lánya számára, hogy becsületesen férjhez mehessenek. Sokan úgy vélik innen ered az a szokás, hogy ezen a napon az ajándékokat az ablakba teszik.

A magyar Mikulás elnevezés a Miklós név szlovák megfelelője, csak a múlt század végén került a köznyelvbe, akárcsak a Mikulást kísérő krampusz, ördögszerű figura neve, mely a nyelvészek szerint bajor-osztrák eredetű.

Szent Miklós napja a gyermekek jutalmazásának és büntetésének jeles napja. A Miklós napi ajándékozás paraszti hagyományai a szent legendájával vannak összefüggésben. Miklós püspök megszemélyesítője az ünnep előestéjén kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza, vagy virgáccsal fenyíti őket, illetve sokszor a kíséretében lévő ördöggel fenyítteti. Miklós napján a legények, sőt nős férfiak is bekormozott arccal, kifordított bundában láncot csörgetve ijesztgették a gyerekeket és a nagyobb lányokat.

A Miklós-napi tréfás gyóntatás is feltehetően középkori diákhagyományból ered. Falvainkban a Mikulás napi ajándékozás szokása általában a 20. század első évtizedeiben, városi hatásra terjedt el. Az Ipoly menti falvakban az 1930-as években a gyerekek ablakba helyezett csizmáiba, cipőibe krumplit vagy cukorkát tettek. Az ajándékozás szokása napjainkig él, jelmezes Mikulás keresi fel azokat a házakat, ahol kisgyerekek vannak. Néhol ördög vagy krampusz is kíséri. Szavaltatja, énekelteti, kikérdezi a gyerekeket.

// Törökkanizsa az én városom - 2016 december 5.