Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

Elhunyt Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök

“A nagybecskereki megyéspüspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy Huzsvár László kiérdemesült nagybecskereki megyéspüspök életének 86., papságának 59., püspökségének 28. évében, december 10-én, hosszú betegség után, szentségekkel megerősítve elhunyt.

Az elhunyt püspök földi maradványait december 14-én 10 órakor ravatalozzák fel a nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban, majd a 12 órakor kezdődő engesztelő gyászmisét követően a székesegyház kriptájába helyezik örök nyugalomra.

Az elhunyt főpásztort a Nagybecskereki Egyházmegye saját halottjának tekinti”, áll a Nagybecskereki Egyházmegye közleményében.

Huzsvár László Horgoson született 1931. február 21-én. Az elemi iskolát szülőhelyén és Szegeden, a gimnáziumot Zentán végezte, majd Zágrábban a Hittudományi Karon tanult teológiát. 1957. június 29-én szentelték pappá Szabadkán. Ezt követően Bácsújfalun, illetve Topolyán szolgált káplánként, majd Szabadkán püspöki titkár és székesegyházi káplán, illetve Kelebián vikárius volt, azután Verbászon plébános. Emellett a szabadkai Paulinum kisszemináriumában is tanított.

A továbbiakban az újvidéki Szent Erzsébet plébánia plébánosa volt, majd az újvidéki kerület esperese és pápai prelátus lett.

Lelkészi szolgálata mellett megindította a Hitélet című katolikus folyóiratot, melynek 1985-ig főszerkesztője volt. Szintén ő indította el a Katolikus Kincses Kalendárium című kiadványt. Több zarándoklatot szervezett (Ausztria, Róma, Mária-kegyhelyek, Görögország).

1988. január 7-én II. János Pál pápa a nagybecskereki püspökség első püspökévé nevezte ki; püspökké szentelésére 1988. február 14-én került sor. Püspökként átszervezte az egyházmegyét, templomokat építtetett és újíttatott fel. Tisztségét 2007-ig látta el, amikor nyugállományba vonult.

Forrás: VajdaságMA

// Törökkanizsa az én városom - 2016 december 11.