Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

INFORMATIKA – ISMÉT MAGYAR NYELVEN


A törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában (ahol egyébként az intézmény megalakulása óta kétnyelvű oktatás folyik) a magyar diákok évek óta több tantárgyat szerb tannyelven hallgatnak. Arra nem szeretnék kitérni, hogy a képzőművészet és a testnevelés órákon milyen szinten valósul meg a tanmenet, és mennyire tudják a tanulók a tananyagot elsajátítani, hiszen ezeket a tantárgyakat sem anyanyelven tanulják a diákok…
Tény viszont, hogy az informatika, a gyerekek körében közkedveltnek számító, választható tantágy mellett ötödik osztályban sokan döntöttek, ám amikor kiderült, hogy szerb nyelvű tanár oktatja, sőt, sok esetben az óra is elmarad, a gyerekek inkább a környezetünk tantárgyat választották helyette.
Az általános iskolában történtekről Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke tájékoztatta lapunkat.
– A tantárgyválasztásban érintett szülők és a tanulók hozzám illetve a Magyar Nemzeti Tanácshoz fordultak, s elmondták: az intézményben vannak tanárok, akik ezt a tantárgyat a tanulóknak anyanyelvükön tudnák előadni. Törökkanizsai lévén (és pedagógusként is) személyesen fordultam az illetékesekhez, megoldást keresve a problémára – vázolta a további történéseket Jerasz Anikó.
– Az iskola vezetősége nem mutatott hajlandóságot a kérdés rendezésére. Ezt követően a Magyar Nemzeti Tanács írásban is megkereste az intézményt, továbbá a községi oktatási felügyelőt, az illetékes nagybecskereki Iskolaigazgatóságot és a Tartományi Oktatási Titkárságot.
A nagybecskereki iskolaigazgatóság vezetője, valamint a Tartományi Oktatási Titkár is támogatta a Magyar Nemzeti Tanács törekvését és megerősítést nyert, hogy a kérés törvényes, tehát az iskolának meg kell szerveznie az anyanyelvű oktatást. Mindez tavaly novemberben folyamán történt… Közös törekvéseinknek köszönhetően azóta a probléma sikeresen megoldódott, így a második félévtől az informatikát anyanyelvükön tanulhatják a törökkanizsai magyar gyerekek.
A Magyar Nemzeti Tanács jelenleg és a jövőben is mindent megtesz az anyanyelvű, magyar szellemiségű oktatás támogatásáért és segítségére lesz a szülőknek, a tanulóknak abban, hogy az anyanyelven folyó oktatás törvény által szavatolt jogát minden diák megvalósíthassa oktatói-nevelői intézményeinkben, úgy Törökkanizsán, mint Vajdaság más városaiban – mondta Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

M.K.E.

// Törökkanizsa az én városom - 2016 május 18.