Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

Szeptember 12.: Szűz Mária szent neve (Mária nevenapja)

Szeptember 12 Mária nevenapja Magyarországon a legismertebb Mária névnap. Viszonylag új ünnep: miután Bécs felszabadult a török uralma alól pápai intézkedésére vált ünneppé. Tehát 1683 óta. A bécsi győzelem mintegy előkészítette hazánk felszabadítását , amelyet Mária közbenjárásnak tulajdonítottak honfitársaink. Még Bécs ostroma alatt Lipót és udvara Passauba menekült, ott imádkozott a Mariahilf-kolostor Mária kegyképe előtt a szabadulásért. Mivel az örömteli esemény bekövetkezett, a kegykép a győzelem szimbólumává lett és igen nagy népszerűségre tett szert.

A török kiűzése után honfitársaink az új templomok, kápolnák számára szívesen adták Mária nevét, és legtöbbször éppen a Mariahilf-kegykép lett az oltárkép forrása. A pestisjárványok idején is érzik a kép segítségét.

Mária nevenapjának kultusza a régi Mária-ünnepeinkhez képest csekély. Ennek oka Kisasszony napjának közelsége.

Temesvári Pelbárt szerint: A MÁRIA név öt betűje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. M – (mater misericordiae et mediatrix) azt jelenti hogy ő az irgalmasság anyja, a világ szószólója. A – (advocata) jelentése: hogy ő az emberi nem szószólója az Úrnál. R – (reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ő mind angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. I – (Illuminatrix) jelentése, hogy az egész egyháznak és a világnak a megvilágosítója. Mert amint a nap megvilágosít minden csillagot, így Mária dicsőségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt. Az A (auxiliatrix) jelentése, hogy ő minden szükségben a segítség.

Forrás: NETFOLK

// Törökkanizsa az én városom - 2016 szeptember 12.