Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

A Közigazgatási Hivatal értesítése az elnökválasztás kapcsán

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. és 15. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 104/2009. és 99/2011. szám) alapján Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatala a 2017. április 02-ára kiírt köztársasági elnökválasztás kapcsán

É R T E S Í T I

I.Törökkanizsa község szavazati joggal rendelkező polgárait, hogy 2017. 03.17-éig, aznap 24.00 óráig betekintést nyerhetnek a Törökkanizsa község területére vonatkozó választói névjegyzék egy részébe, a személyes adatok ellenőrzése s a bejegyzésre, törlésre, módosításra, kiegészítésre vagy javításra vonatkozó kérvény benyújtása céljából.
Törökkanizsa község polgárai betekintést nyerhetnek a Törökkanizsa község területére vonatkozó választói névjegyzék egy részébe a Községi Közigazgatási Hivatal 8. számú irodájában (I. Karađorđević Péter király u 1.), munkanapokon 8,00–tól 14.00 óráig, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal helyi irodáiban is – Oroszlámoson, Majdányon, Szerbkeresztúron és Gyálán, a megállapított munkaidő alatt.
A választási lista kihirdetésétől a választói névjegyzékbe való betekintésre illetve az annak módosítására vonatkozó kérvény benyújtására joga van a választási lista beterjesztőjének is, illetve az általa felhatalmazott személynek, ugyanolyan eljárás szerint, mint a polgárokat megillető jogoknál.A kérvényhez mellékelni kell a felhatalmazást és a szükséges okiratokat.
Azt a szavazópolgárt, aki nem szerepel a választói névjegyzékben, annak lezárásáig a közigazgatási hivatal jegyzi be a névjegyzékbe, lezárását követően a választások napját megelőző 72 órás határidő leteltéig pedig az illetékes közigazgatási minisztérium. A külföldi tartózkodási hellyel rendelkező szavazópolgárokat, akik benyújtják a választói névjegyzékbe való bejegyzésre vonatkozó kérvényt – közvetlenül a közigazgatási hivatalhoz vagy a Szerb Köztársaság külföldi diplomáciai képviseletén keresztül- az országban lévő tartózkodási hely szerinti községi közigazgatási hivatal jegyzi be a névjegyzékbe.
A választópolgárt a lakhelye szerint jegyzik be a választói névjegyzékbe, azzal, hogy a szavazópolgár kérésére a választói névjegyzékbe beírható az ország szerinti tartózkodási helye is.
A külföldi tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárt a külföldre távozás előtt ismert utolsó tartózkodási hely szerint jegyzik be a választói névjegyzékbe, illetve az egyik szülő tartózkodási helye alapján, azzal, hogy a választói névjegyzékbe bejegyzik a külföldi tartózkodására vonatkozó adatokat is.
Az áttelepült személyeket az áttelepült személyként bejelentett lakhelye szerint jegyzik be a választói névjegyzékbe.
A választói névjegyzékbe bejegyzik azt az adatot is, hogy a választópolgár a soron következő választásokon az ország szerinti tartózkodási helyén vagy a külföldi tartózkodási hely szerint fog szavazni. Az adat mellett, hogy a szavazópolgár a soron következő választásokon az ország szerinti tartózkodási hely szerint szavaz, bejegyzik az országban lévő tartózkodási helyét, s a tartózkodási hely szerinti helyi önkormányzati egység megnevezését.
Ezeknek az adatoknak a bejegyzését a választások kiírását követő naptól kezdve végzik, s azokat legkésőbb a választói névjegyzék lezárását megelőző 5 napon belül jegyezhetik be.
Amennyiben a választói névjegyzéket megelőző legkésőbb öt napon belül a névjegyzékbe nem jegyzik be az adatot, hogy a soron következő választásokon a szavazópolgár az ország tartózkodási helye szerint vagy külföldön szavaz, a választópolgár csak a tartózkodási helye szerint szavazhat.
A végzéseket, amelyek a névjegyzék változtatásaira vonatkoznak, a választói névjegyzék lezárásáig hozhatják meg, a névjegyzék lezárásától a választások napjaként kijelölt dátumot megelőző 72 órás határidőig pedig az illetékes államigazgatási minisztérium adja ki.
A végzést, amellyel megállapítják a választói névjegyzékben szereplő külföldi tartózkodási hellyel rendelkező szavazópolgár tartózkodási helyét, s aki kérvényezi a választói névjegyzék módosítását közvetlenül a közigazgatási hivatalhoz vagy a Szerb Köztársaság külföldi diplomáciai képviseletén keresztül- az országban lévő tartózkodási hely szerinti községi közigazgatási hivatal jegyzi be a névjegyzékbe.
Az áttelepült személyek számára a végzést a választói névjegyzék lezárásáig az áttelepült személy bejelentett lakhelye szerinti közigazgatási hivatal hozza meg.
A polgárok legkésőbb a választói névjegyzék lezárását megelőző öt napos határidőn belül kérvényt adhatnak be Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatalához annak az adatnak a bejegyzésére, hogy a szavazópolgár az ország tartózkodási helye szerint fog szavazni (választott szavazóhely).
II.A polgárok az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos honlapján is betekintést nyerhetnek a választói névjegyékbe.

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Szám: IV-013-3
Kelt: 2017.03.03-án

// Törökkanizsa az én városom - 2017 március 6.