Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

Épül-szépül Oroszlámos


Oroszlámos, Podlokány és Sziget – e három falucska tartozik a helyi közösség „fennhatósága alá”. Nincs hát könnyű dolga azoknak, akit e település ügyes-bajos dolgait magukra vállalták, hiszen mindhárom lakóinak igényeit, gondjait szem előtt kell tartaniuk. Csejtei Dezsőnek, a helyi közösség nemrégiben megválasztott új tanácselnökének nemigen van szabadideje, a problémák megoldása napi szintű, folytonos feladat számára.

– Tavaly egy fontos beruházást sikerült befejezni: a helyi közösség épületének fejújítását. Nemrégiben pedig a helyi közösség forrásaiból új székeket, szám szerint 40 darabot vásároltunk az épület dísztermébe, de még többet szeretnénk beszerezni. Ez 92.000 dináros ráfordítást jelent. Nemcsak saját igényeinkre, de minden, a faluban működő civil szervezet szükségletére is, hiszen azon munkálkodunk, hogy mindenki számára teret-helyet adjunk. Ezzel összhangban hoztuk meg döntésünket a nemrégiben megtartott tanácsülésen, hogy a falu úgynevezett Szövetkezeti Otthonában irodát biztosítsunk a Nőegyletnek is.

Pár gondolat erejéig maradjunk még a tavalyi évnél. Úgy hiszem, a 2016-os esztendő legszebb pillanata volt, amikor megkezdődött a Szent Család Római Katolikus templom lepusztult épületének javítása, köszönve Magyarország Kormányának ( a Bethlen Gábor Alaptól 6 millió forint) és a Nagybecskereki Püspökség eszközeinek. Felújították a tetőszerkezetet, a tornyot, a homlokzatot és a templomhajó két oldalát. A további kültéri rekonstrukció, a szentélyé például, még várat magára. Reményeink szerint a teljes felújítás az idén befejeződhet – veszi számba a falufejlesztés úgymond, látható eredményeit Csejtei Dezső tanácselnök.

– Persze, egyik településünkön sem kell problémáért a szomszédba menni. Legégetőbbek mindenképpen a közművesítési területen jelentkezők. Ezek egyike, mely várhatóan az Önkormányzat képviselőinek támogatása mellett megoldódik, az esővízelvezető árkok takarítása – elsősorban a főutca futballpályától Sziget felé vezető részén, ahol megáll a víz a csatornákban. Az Önkormányzat és a helyi közösség összefogásának eredményeképpen közmunkások végzik a futballpálya körüli rész takarítását. Emellett, várhatóan tartományi forrásokból elkezdődnek a falu mellett lévő szeméttelep rendezésének munkálatai.

Több utcában rossz az út, nincs aszfalt (a Koszovói és a Svetozar Miletić utca egy része), egyesekben járda hiányzik, máshol a közvilágítás hagy kívánnivalót maga után. Útburkolat nélküli a Jaša Tomić utca, de ebben az utcában a közvilágítás is ráfordítást igényel – sorolja a teendőket Csejtei Dezső.

– Végül egy jó hírt szeretnék elmondani: a községi képviselő-testület nemrégiben megtartott ülésén jóváhagyták a törökkanizsai Október 7. Kommunális Vállalat idei munkatervét, amely többek között előlátja, hogy az oroszlámosi temetők karbantartását a közvállalat veszi át. Ezzel a sírkertek megfelelő ápolása, rendezése, úgy vélem, végre megoldódhat. Kiemelten fontos ez a római katolikus temető vonatkozásában, ahol elmúlt években különösen sok gond jelentkezett, amelyeket a polgárok jogosan, rendszeresen sérelmeztek – szögezte le a tanácselnök.

// Törökkanizsa az én városom - 2017 március 9.