Törökkanizsa

az én városom

2024. június 18.
Levente napja van.

Romhányi Ibiről, a mítoszteremtőről


Romhányi Ibi valójában Romhányi Mária. Így írták be születésekor Törökkanizsán az anyakönyvbe.
A plakáton azonban, amely első szabadkai szerepét dokumentálja, nem Mária, hanem Ibi olvasható. Miért változtatott nevet? Mert az Ibit szebbnek, művé- szebbnek találta, minta szép és tartalmas, de túl elterjedt Máriát? Sohasem kérdeztem meg tőle. S jól tettem. Mert ha választ kapok a kérdésre, akkor — színészi életútjáról írva — nem kínálkozik alkalom, mondhatnám ziccer, hogy a folyamatosság elvét keresve, követve összekössem Romhányi Ibi feltűnését azzal a ténnyel, hogy pont ekkor betegség folytán lép le a világot jelentő deszkákról, majd rövidesen az élet porondjáról is a szabadkai Népszínház vezető színésznője, ekkor játssza utolsó szerepét Ferenczi Ibi. A egyik Ibi elment, a másik Ibi jött. S ez nemcsak névfolytonosságot jelentett, hanem ennél sokkal többet: Romhányi Ibi is vezető színésznővé lesz a társulatban, amely ekkor vívta ki országos jó hírét, többször nyert részvételi jogot a Sterija Játékokon, s állandó versenyben volt az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igencsak erős összetételű együttesével a Vajdasági Színházak Találkozóin. Ekkor volt tagja a Dévics Imre igazgató és Virág Mihály rendező vezette társulatnak Pataki László, Fejes György, Versegi József, Szabó István, Heck Paula, Szabó Mária, Tóth Éva, továbbá Karna Margit, Godányi Zoltán, Juhász Anna és mások, akik megbízható tolmácsai voltak az előadások nagy és kis szerepeinek, amelyeket a korszerű műsorú és játékstílusú szabadkai magyar együttesben játszhattak.
Ez volt a szabadkai Népszínház aranykora.
Ekkor s ebben az együttesben kapott helyet, némi műkedvelő múlt után, Romhányi Ibi. S ennek a társulatnak lett ő vezető színésznője, így folytatva, nemcsak a nevével, hanem tehetségével, művészetével a Ferenczi Ibi fémjelezte hagyományt. Romhányi Ibi bemutatkozásával, első szerepével, John Osborne akkor modern darabjának Alisonjával megalapozta és előlegezte a későbbi sikeres színészi pályát. Érettségiző gimnazistaként láttam Romhányi Alisonját, s azóta láttam minden szerepében, volt vagy százhúsz, és a legtöbbről írtam is.
Számomra Romhányi Ibi a nemzedékem színésznője.
A szabadkai Népszínház magyar társulatának műsora akkor átgondolt, korszer ű s ugyanakkor mindenki számára érdekes lehetett. Ebben a repertoárban Romhányi Ibi, akár a többiek, a legkülönfélébb szerepeket kapta, de a vezetésnek gondja volta színészeire, nem terhelte túl őket, s igyekezett számukra megfelel ő szerepeket találni, törődtek a színészekkel, segítették, tervezték pályájukat.
Romhányi Ibi tíz évig volt tagja a szabadkai társulatnak. Ez a tíz év két, öt-öt évnyi szakaszra osztható, eljátszott szerepei alapján. Pályáját Alison szerepével kezdte, majd több kis és középszerepet játszott, egyetlen nagy feladat az első öt évben, amely Achard Bolond lánybeli Josefájával zárható, Lуdа az Ilyen nagy szerelemben (Pavel Kohout). Az első öt év a mesterség elsajátításának jegyében telt. Alakításainak kritikai visszhangja, jogosan, igen kedvezd volt.
Szóljunk talán néhány szót Alisonról. Jobb házból való úrilány, apja akarata ellenére férjhez megy Jimmy Porterhez, a lázadó magatartású értelmiségihez, ki éppen úgy elégedetlen saját társadalmi helyzetével, minta társadalombeli állapotokkal az ötvenes évek Angliájában, de nincs ereje arra, hogy bármit is tegyen, hogy cselekedjen. Erejéből csupán arra futja, hogy saját szemétdombján kakaskodjon, környezetén, elsősorban Alisonon tölti ki bosszúját. Alison békésen tűr, hallgat, szenved, ami csak ingerli Jimmyt (Szilágyi László). Alison kiszolgáltatott, helyzete Jimmyhez köti. Sorsa tragikus, s ezt ő megadóan viseli. Emlékszem az előadás egyik jelenetére, pontosan az egyetlen jelenet, amelyre emlékszem, az, amikor Alison vasal. Félig háttal fordulva felénk álla vasalódeszka mellett, szürke ruhában, görnyedten — érezni azt a mérhetetlen fáradtságot, ami Alisont jellemzi. Mivel fiatal teremtésről van szó, anélkül hogy egyetlen szót is szólna, érezni lelkiállapotát, tragikus helyzetét, kiszolgáltatottságát. Ma is előttem van ez a jelenet az előadásból, amelyről a kritika is dicsérettel szólt, mondván, hogy Romhányi Ibi bemutatkozásával jelezte: kiváló jellemszínésznővé fejlődhet…

Gerold László
Barácius Zoltán: Romhányi Ibiről, a mítoszteremtőről

Romhányi Ibi emlékest 2013. február 22.
Forrás: Pannon RTV

“https://www.youtube.com/watch?v=IsLzB3c6tl0”

// Törökkanizsa az én városom - 2017 február 23.