Törökkanizsa

az én városom

2024. május 24.
Eszter napja van.

Emlékezni kötelességünk!

November 8-án Törökkanizsára látogatott Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője, ahol a község vezetőivel, valamint a Magyar Összefogás jelöltjeivel megtekintette a Tallián-kápolnát a katolikus temetőben. Újhelyi Nándor, a törökkanizsai képviselő-testület elnöke fogadta őket, és ismertette a kápolna és a Tallián család történetét, majd elhelyezték a kegyelet virágait a Tallián-emléktáblánál a kápolnán.

Fremond Árpád elmondta, hogy fontos megemlékezni azokról az emberekről, akik a magyarságért sokat tettek az elmúlt időszakban.

– Meglátogattuk a Tallián család kápolnáját, ahol a családi sírbolt található. Jó, hogy a törökkanizsai magyarok őrzik a család emlékét, hiszen valamikor a magyarságért és a településért a Tallián család rengeteget tett itt a szórványban. Őrizni és ápolni kell az emléküket, és fontos, hogy az ilyen emlékhelyeket felújítsuk. Az MNT hozzájárult ahhoz, hogy a kápolnát teljes egészében rendbe tegyék. Ami a jövőt illeti, ki kell emelni, hogy a Tallián családban vadászok is voltak, és a délvidéki nagy vadászoknak szeretnénk egy kisebb múzeumot kialakítani talán itt Törökkanizsán, ahol majd méltóképp őrizhetjük az emléküket. Bízom benne, hogy az elkövetkezőkben tudunk előrelépéseket tenni ez ügyben, ezzel is ápolva a Tallián család emlékét – mondta a listavezető.

Újhelyi Nándor hozzátette, hogy a község életében meghatározó szerepet játszott a Vizeki Tallián család.

– A századfordulón Tallián Béla báró a magyar országgyűlésben képviselő is volt, mezőgazdasági miniszter, sőt még házelnök is. Fivére pedig főszolgabíró volt Törökkanizsán, illetve világutazó vadász. Ez a két személy nagyon sokat tett a századfordulón a millenniumi építkezések során annak érdekében, hogy ebből a településből város legyen. Nagyon fontos a törökkanizsaiak számára, hogy az ő sírboltjuk az MNT-nek, a VMSZ-nek és a magyarországi támogatásoknak köszönhetően megújulhatott. 2018 és 2020 között folytak a felújítási munkálatok. A kápolna egy szecessziós épület, amely nagyon rossz állapotban volt. Az épület kívül-belül megújult, és így már méltóképpen tudunk emléket állítani a családnak, ugyanakkor ki kell emelni, hogy ide van eltemetve Vizeki Tallián Andor is, aki az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban ezredparancsnok volt, és ezen a vidéken harcolt. A forradalom leverése után visszatért, itt alapított családot, és ennek köszönhetően hozzájárult a város és a vidék fejlődéséhez – fogalmazott Újhelyi Nándor.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Jerasz Anikó, Tóth Ramóna, Hugyik Richárd, Perpauer Attila, Ótott Róbert, valamint Törökkanizsa vezetősége.

Horváth Attila

// Törökkanizsa az én városom - 2023 január 31.